Recreatieondernemers Grebbelinie en Vereniging Vallei&Boerderij, hierna te noemen LekkernaarBuiten.nl, verlenen u hierbij toegang tot lekkernaarbuiten.nl en nodigen u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. LekkernaarBuiten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

LekkernaarBuiten.nl spant zich in om de inhoud van lekkernaarbuiten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op lekkernaarbuiten.nl aangeboden tips en aanbiedingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze tips en aanbiedingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LekkernaarBuiten.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op lekkernaarbuiten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op lekkernaarbuiten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LekkernaarBuiten.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LekkernaarBuiten.nl en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LekkernaarBuiten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© Copyright - Lekker naar buiten.nl